• Ćwiczenia obronne w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu

    4 października w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu odbyły się ćwiczenia obronne. Szkolenie miało na celu sprawdzenie współdziałania funkcjonariuszy różnych służb mundurowych w sytuacji wyższego stanu gotowości obronnej państwa. W ćwiczeniach oprócz funkcjonariuszy Służby Więziennej wzięli udział również funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz żołnierze Patrolu Saperskiego. Przeprowadzono trening praktyczny na podstawie trzech scenariuszy zagrożenia bezpieczeństwa.