Od dziś obowiązują nowe przepisy w sprawie prowadzenia kształcenia na odległość. Szkoły średnie z Powiatu Inowrocławskiego takie działania prowadzą już od dłuższego czasu. Intensywnie prowadzone są „lekcje” z maturzystami.

 

Dyrektor I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Rafał Łaszkiewicz ocenia, że praca zdalna z maturzystami jest obecnie absolutnym priorytetem, a uczniowie, zwłaszcza maturzyści, powinni wykazać się duża samodzielnością i dyscypliną. Zauważa też niektóre problemy nauczycieli, bowiem np. nauczycielka chemii doświadczenia prowadziła już w swojej łazience, a teraz planuje przenieść się do kuchni.

- Koncentrujemy się na realizacji tzw. bieżących treści nauczania, wynikających z podstawy programowej oraz utrwalaniu i powtarzaniu wiedzy i umiejętności, głównie z przedmiotów maturalnych. Wymagania egzaminacyjne obejmują bowiem treści nauczania realizowane w całym okresie nauki w liceum. Należy też pamiętać, że egzaminy maturalne zdawane na poziomie rozszerzonym stanowią istotną część procesu rekrutacji na studia wyższe, od ich wyniku zależy na jaki kierunek studiów, na jaką uczelnię dostanie się tegoroczny maturzysta. Stosujemy w pracy z maturzystami różne metody i formy zdalnego nauczania, nauczyciele przedmiotów humanistycznych preferują wykłady prowadzone przez wideokonferencje, nauczyciele matematyki opracowują zestawy zadań do samodzielnego liczenia, filolodzy przesyłają materiał leksykalny i gramatyczny przez komunikatory, niewątpliwie największe wyzwanie to zdalna nauka przedmiotów przyrodniczych, wymagających eksperymentu, pokazu, przeprowadzenia doświadczeń, bywa, że nauczyciel musi wykorzystywać dostępne warunki i pomieszczenia, moja koleżanka – nauczycielka chemii w naszym liceum, prowadziła doświadczenia chemiczne we własnej łazience, wiem, że w planach jest też domowa kuchnia. Ważne jest też aby maturzyści pamiętali, że stan epidemii w naszym kraju nie spowoduje, że matura będzie łatwiejsza czy też inaczej oceniana, arkusze są już wydrukowane, system sprawdzania matur przygotowany, kryteria oceniania pozostają niezmienne. Zatem ostatnie tygodnie przed egzaminami będą wymagały dużej samodzielności i wewnętrznej dyscypliny od maturzystów – komentuje Rafał Łaszkiewicz.

W wypadku wykorzystania wypowiedzi dyrektorów w publikacjach, prosimy o podanie ich źródła: www.inowroclaw.powiat.pl