Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Dziś w gabinecie Starosty Inowrocławskiego nastąpiło uroczyste przekazanie świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji dla 12 uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, którzy ukończyli kurs i zdali pozytywnie egzamin.

 
Nowe kwalifikacje zawodowe uczniowie uzyskali w ramach projektu pn. „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Każdemu uczestnikowi kursu sfinansowano w ramach projektu koszt egzaminu zewnętrznego oraz wydanie świadectw kwalifikacyjnych.
Świadectwa oraz certyfikat Starosta Wiesława Pawłowska przekazała na ręce Małgorzaty Kowalewskiej Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, w którym odbywał się kurs. W spotkaniu uczestniczył również jeden z uczniów, absolwent szkoły - Marcin Walczak.
 
- Kursy zawodowe są ważnym elementem kształcenia zawodowego, gdyż zapewniają rzeczywiste warunki pracy naszym uczniom oraz pozwalają im przygotować się do wymagań pracodawców i rynku pracy – mówi starosta Wiesława Pawłowska.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 597 968,32 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 508 273,06 zł (85%), oraz wkład własny – 89 695,26 zł (15%).