Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Operat przeciwpożarowy - co to jest?

Operat przeciwpożarowy to określenie dla dokumentów, które są niezbędne do otrzymania zezwolenia na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów. Operaty przeciwpożarowe wprowadzono na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw. W poniższym artykule dokładnie wyjaśniamy, co to jest operat przeciwpożarowy.

Czym jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy Toruń to dokument, w którym zawarte są warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części bądź jakiegokolwiek innego miejsca, w którym przechowywane są odpady. Warunki gromadzenia opadów należy zawsze konsultować z miejscowym Komendantem Straży Pożarnej.

Operat przeciwpożarowy może być sporządzany wyłącznie przez osoby mające do tego odpowiednie uprawnienia, o czym mówi Ustawa o odpadach. W sytuacji, gdy organem decyzyjnym w kwestii wydawania zezwolenia jest marszałek województwa bądź regionalny dyrektor ochrony środowiska, dokument może sporządzić wyłącznie rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Z kolei, gdy organ decyzyjny to starosta, wtedy operat Toruń może przygotować też osoba posiadająca tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa bądź absolwent studiów wyższych w zakresie inżynierii bezpieczeństwa o specjalności bezpieczeństwo pożarowe.

Ile kosztuje operat przeciwpożarowy?

Stworzenie operatu przeciwpożarowego najlepiej jest powierzyć profesjonalnej firmie. Wtedy będziemy mieli pewność, że cała dokumentacja przeciwpożarowa będzie stworzona w odpowiedni sposób odpowiadający obowiązującym przepisom prawnym. Dokładny koszt stworzenia konkretnego dokumentu uzależniony jest od wielu zróżnicowanych czynników. Konsultanci firm przygotowujących operaty przeciwpożarowe zawsze przygotowują wycenę usługi w oparciu o określone kryteria.

Komu powierzyć wykonanie operatu przeciwpożarowego?

Jak wskazaliśmy powyżej, za stworzenie operatu przeciwpożarowego mogą odpowiadać wyłącznie wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Na rynku funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych firm, których specjalnością jest przygotowywanie tego typu dokumentów. Jedną z nich jest Askarprotect.pl. Łączy ona profesjonalizm z indywidualnym podejściem do każdego klienta.