Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Operat szacunkowy – czym jest?

Operat szacunkowy to dokument, który może być potrzebny przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego, ale przydatny jest również w innych sytuacjach. Sporządzić go może jedynie uprawniony do tego rzeczoznawca. Czym dokładnie jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy – co to jest?

Operat szacunkowy to dokument urzędowy, który sporządzany jest przez rzeczoznawcę z odpowiednimi uprawnieniami. Operat szacunkowy określa dokładną wartość nieruchomości. Warto pamiętać, że rzeczoznawca może przyrządzić również zwykłą opinię na temat wartości nieruchomości, która może być przydatna właścicielom, ale nie ma mocy prawnej, takiej jak operat szacunkowy.

Sprawdź ranking inwestycji w Toruniu

Kiedy operat szacunkowy jest przydatny?

Operat szacunkowy jest przydatny w wielu sytuacjach. Przede wszystkim może być niezbędny do zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Bank przyzna jedynie kredyt w wysokości 80 – 90% wartości nieruchomości, dlatego niezbędne jest dokładne określenie tej kwoty. W takiej sytuacji zazwyczaj bank wysyła zatrudnionego przez siebie rzeczoznawcę, który określa wartość nieruchomości. Operat szacunkowy może być przydatny również, aby:

  • ustalić cenę kupna lub sprzedaży nieruchomości;
  • podzielić majątek i ustalić jego dokładną wartość;
  • uzyskać odpowiednie odszkodowanie od gminy;
  • dokonać aktualizacji opłat wieczystych;
  • przeprowadzić egzekucję nieruchomości.

W takich sytuacjach zazwyczaj zatrudnia się niezależnego rzeczoznawcę.

Co zawiera operat szacunkowy?

Operat szacunkowy zawiera przede wszystkim dokładne informacje o nieruchomości. Rodzaj (dom, działka, mieszkanie), przeznaczenie (lokal użytkowy, dom jednorodzinny) wielkość i położenie. W operacie znajduje się również informacja o tym, w jakim celu został on wykonany. Rzeczoznawca dokładnie opisze źródła zdobytych informacji np. księgi wieczyste, oględziny nieruchomości, czy inne dokumenty. Operat opisuje również dokładny stan techniczny nieruchomości i aktualną sytuację na rynku nieruchomości w kontekście celu i sposobu wyceny. W dokumencie zostaną zamieszczone również metody techniki, jakimi posługiwał się rzeczoznawca przy określaniu ostatecznej ceny. Na koniec najważniejsze – operat szacunkowy zawiera oczywiście dokładną wartość nieruchomości, która może być zaokrąglona do pełnych tysięcy, jeśli nie wpływa to znacząco na ostateczną kwotę.