Muzeum im. Jana Kasprowicza prowadzi zapisy na pierwsze warsztaty w ramach projektu „Słomką w kulturę”, które odbędą się jutro. Rozpoczną one cykl spotkań z artystami ludowymi, którzy podzielą się swoimi umiejętnościami z uczestnikami warsztatów.

 

Do wyboru są: warsztaty wyplatania ze słomy, w tym słynne kujawskie pająki, warsztaty robienia kwiatów z kolorowej bibuły i warsztaty rzeźby ludowej.

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy. Zajęcia odbędą się w godzinach 11.00-13.00 dla pierwszej grupy i 13.00-14.00 dla drugiej. W warsztatach z rzeźby ludowej mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz dzieci w wieku od 15 lat. Informacja i zapisy pod numerem tel. 52 357 58 73 lub bezpośrednio w siedzibie muzeum. Ilość miejsc jest ograniczona!

Na realizację projektu muzeum otrzymało 35 tysięcy złotych dofinansowania. Celem projektu jest zachowanie ginącego, unikalnego dziedzictwa kulturowego, reprezentowanego przez twórców ludowych. Do konkursu zgłoszono 1043 wniosków, a dofinansowanie otrzymało ostatecznie 141 beneficjentów, w tym muzeum.

Projekt będzie realizowany w murach muzeum z udziałem twórców ludowych: Wandy Okupskiej, Aleksandry Zawadzkiej i Krzysztofa Zawadzkiego. Spotkania będą polegały na przeprowadzeniu zajęć warsztatowych, prowadzonych przez rzemieślników reprezentujących różne dziedziny sztuki ludowej.

Słomkarstwo, kwiatowe ozdoby z bibuły, rzeźba ludowa to są tradycyjne dla Kujaw ludowe rzemiosła. Obecnie można uznać je za ginące z powodu zanikania znaczenia czeladnictwa dla kontynuowania danej tradycji. Mistrzowie tradycyjnych technik ludowych najczęściej nie mają możliwości przekazania swojej wiedzy następnym pokoleniom. Dlatego powiatowe muzeum podejmuje misję pośredniczenia w rozpowszechnianiu dawnych technik rzemieślniczych.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Współorganizatorem projektu jest Powiat Inowrocławski. Patronat sprawuje Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

Artykuł ukazał się w Tygodniku Informacyjnym Powiatu, Miast i Gmin 24 września 2021 r.