Projekt ERASMUS+ „CONTR'ADDICTIONS” (Przeciw nałogom) zakłada między innymi robocze spotkania, których celem jest wymiana doświadczeń uczestników w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej. Na zaproszenie organizatora ze strony polskiej, Pani Renaty Sadowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu w takim spotkaniu uczestniczyli inowrocławscy policjanci.

Temat uzależnień należy poruszać z młodzieżą szkolną, ale także z nauczycielami. Problem ten jest nie tylko obecny w naszym kraju, ale też za granicą. Z tego względu korzystając z zaproszenia Pani Renaty Sadowskiej, nauczycielki języka francuskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu, policjantki asp. szt. Izabella Drobniecka, st. asp. Justyna Piątkowska i dzielnicowy asp. Łukasz Jezierski wzięli udział w roboczym spotkaniu z przedstawicielami różnych instytucji edukacyjnych z Francji, Rumunii, Hiszpanii i Włoch.  Podczas spotkania przedstawione zostały działania policji na rzecz zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej. Mowa była nie tylko o tych najpowszechniejszych, to jest od alkoholu oraz narkotyków i dopalaczy, ale również o uzależnieniu od internetu, komputera i telefonu. Prelekcję zakończył spot promujący organizowaną od kilku lat akcję Policji pod nazwą „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz prezentacja filmu przygotowanego w ramach konkursu „Sztuka wyboru” pod tytułem „Wyloguj się do życia”. Wnioski i pytania formułowane przez uczestników świadczyły o tym, że problematyka uzależnień nie zna granic, a różnimy się tylko nieznacznie formami działań w tym zakresie. Na koniec zagraniczni goście otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Miasta Inowrocławia, które były miłą niespodzianką.

st. asp. Justyna Piątkowska
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

 • policjantka podczas spotkania
 • uczestnicy spotkania podczas prelekcji
 • uczestnicy spotkania podczas prelekcji#2
 • uczestnicy spotkania podczas prelekcji#3
 • policjantka podczas prelekcji#1
 • policjantka podczas prelekcji#2
 • prezentacja filmu
 • uczestnicy otrzymują upominki
 • uczestnicy otrzymują upominki#2
 • uczestnicy spotkania na wspólnym zdjęciu
 • podziękowania #1
 • podziękowania #2