Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Nowa dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu przez 11 lat kierowała Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Posiada niezbędne kwalifikacje do pełnienia funkcji dyrektora placówki w Parchaniu.

 

W czasie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się najlepszą znajomością zagadnień z zakresu pomocy społecznej. Dziś z nową szefową DPS w Parchaniu spotkała się starosta Wiesława Pawłowska.

- Jestem przekonana, że Pani doświadczenie i kompetencje są gwarancją właściwego zarządzania tą ważną jednostką organizacyjną Powiatu Inowrocławskiego, jaką jest Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu, świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające osobom przewlekle psychicznie chorym wymagającym całodobowej opieki – powiedziała starosta.

Wcześniej obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu pełniła Justyna Plewa.