https://inowroclaw.policja.gov.pl/kb9/informacje/wiadomosci/128376,Uroczystosc-wreczenia-medali-im-podkomisarza-Policji-Andrzeja-Struja-z-udzialem-.html