Inowrocławska „drogówka” po raz kolejny prowadziła działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu na drogach. Kontrolami objęci zostali piesi i kierujący pojazdami.

Ostatnia akcja policjantów wydziału ruchu drogowego nosiła nazwę „Bezpieczny pieszy”. Została ona przeprowadzona w piątek (27.01.). Patrole szczególną uwagę skupiły na niechronionych uczestnikach ruchu drogowego jakimi są piesi oraz na kierowców.

Ci pierwsi, w 42 przypadkach przekroczyli jezdnię w miejscu niedozwolonym, stąd 2 mandaty i 40 pouczeń. Kierujący pojazdami wobec pieszych popełnili następujące wykroczenia:

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 2,
  • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed im – 1,
  • przekroczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych – 25,
  • inne wykroczenia – 45.

W związku z tym policjanci 2 kierujących ukarali mandatami karnymi, 40 pouczono, w 1 przypadku został skierowany wniosek do sądu o ukaranie, 34 osoby zostały pouczone.

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu