Dzielnicowi z Inowrocławia odwiedzili feriowiczów w miejscowym Młodzieżowym Domu Kultury. Spotkanie dotyczyło edukacji jak bezpiecznie spędzać czas wolny.

Grupa dzieci i młodzieży rozpoczęła półkolonie. Pierwszego dnia na rozpoczęcie ferii, w Młodzieżowym Domu Kultury, pojawiło się troje policjantów.

Przeprowadzili oni pogadankę z uczestnikami zajęć o organizacji czasu wolnego w placówce i w domu. Policjanci rozmawiali z nimi o poruszaniu się grupą i indywidualnie po drogach, nie pomijając znajomości podstawowych przepisów.

Dzieci też chętnie podzieliły się wiedzą o tym, jak należy się zachować, by zabawy zimą na dworze były bezpieczne. Była też mowa o relacjach między dziećmi i odpowiedzialnym zachowaniu podczas feriowych wyjazdów.

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu