Policjanci z inowrocławskiej komendy zorganizowali debatę. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo Seniorów. Dzięki zaproszonym gościom była możliwość przedstawienia bezpieczeństwa z punktu widzenia innych zawodów. Seniorzy z zaciekawieniem słuchali, a następnie zadawali szereg pytań.

Wczoraj (22.11.2023) policjanci z Komendy Powiatowej w Inowrocławiu przeprowadzili debatę społeczną „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Inicjatywa była adresowana do Seniorów powiatu inowrocławskiego. Tym razem odbyło się to w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu.

Na początku głos zabrał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu młodszy inspektor Maciej Hopcia, który zaczął od przywitania zebranych gości i przybyłych Seniorów. W debacie wzięli udział: Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Krzysztof Fabiański, Naczelnik Wydziału Ogólnego podinsp. Joanna Wrzesińska, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Sebastian Górski, Naczelnik Wydziały Kryminalnego asp. sztab. Patryk Bolewski, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją nadkom. Tomasz Dankowski, Zastępca Naczelnika Wydziały do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu kom. Ryszard Kleina, Kierownik Rewiru Dzielnicowych mł. asp. Kamil Majerski wraz z dzielnicowymi, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu brygadier Ireneusz Taraszka, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Sylwia Dębska, Przedstawiciel Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego inspektor Piotr Kozłowski, Pani Monika Kurzawa z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, Pani Dorota Zawadzka kierownik Zespołu Wsparcia Biznesu Ino Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu, przedstawicielki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Panie : Anna Różyło, Patrycja Olkiewicz, przedstawiciele z Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu: Prezes Zarządu Dyrektor Pani Ewa Sobczyk i Zastępca Prezesa Zarządu Dyrektora Pani Agnieszka Wojtysiak, Pani Malwina Głowacka reprezentująca Fundację Święty Mikołaj dla Seniora.

W dalszej kolejności Naczelnik Wydziału Prewencji kom. Krzysztof Fabiański przy wykorzystaniu prezentacji przedstawił stan bezpieczeństwa w powiecie inowrocławskim porównując bieżący czasookres do roku ubiegłego.  Podkreślono dużą rolę działań podejmowanych na drodze takich jak: „NURD”, „Prędkość”, „Trzeźwy Poranek”, „Truck i Bus”, „Świeć Przykładem”.

Prowadzący debatę przypomnieli i omówili proste w obsłudze narzędzie do komunikacji społeczeństwa z Policją, jakim jest „Krajowa Mapa Zagrożeń”. Wyjaśnili jak działa i w jakich przypadkach można nanosić zagrożenia oraz jak znaleźć dzielnicowego w każdym rejonie Polski przy użyciu „Moja Komenda”.

Na zakończenie przedstawiono założenia kampanii społecznej #ZnamTeNumery.

Po tej części spotkania zaproszeni goście zabrali głos. Przedstawili temat bezpieczeństwa z perspektywy wykonywanej przez nich pracy.

W części dyskusyjnej debaty, zebrani zadawali pytania, przedstawiali swoje sugestie, uwagi i spostrzeżenia.

 

sierż. szt. Emil Gawroński

KPP Inowrocław