Akcja
Wczoraj na ulicach Inowrocławia przeprowadzono akcję "Bezpieczny pieszy", mającą na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Inicjatywa ta skupiła się zarówno na edukacji, jak i egzekwowaniu przestrzegania przepisów przez pieszych i kierowców. Zadbajmy wspólnie o to, aby nasze drogi stały się bezpieczniejsze dla każdego.
  1. Inicjatywa "Bezpieczny pieszy" została przeprowadzona przez inowrocławską drogówkę 15.02.
  2. W ramach akcji, skontrolowano zachowanie 100 uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych, jak i kierowców.
  3. Piesi zostali ukarani za 22 wykroczenia, w tym przechodzenie w niedozwolonych miejscach i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.
  4. Kierowcy natomiast popełnili 78 wykroczeń, w tym 35 przypadków przekroczenia prędkości w rejonie przejść dla pieszych.
  5. W wyniku tych działań nałożono 37 mandatów karnych i wydano 63 pouczenia.

Działania takie jak "Bezpieczny pieszy" są przypomnieniem o znaczeniu przestrzegania przepisów ruchu drogowego. W wyniku akcji, na którą zdecydowała się inowrocławska policja, wyraźnie widać, jak ważne jest wspólne dążenie do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Przez egzekwowanie przepisów, zarówno wśród pieszych, jak i kierowców, podnosimy świadomość na temat istoty odpowiedzialnego zachowania.

Warto zwrócić uwagę na to, że najwięcej wykroczeń wśród kierowców dotyczyło przekraczania prędkości w pobliżu przejść dla pieszych. To przestroga, aby zwolnić i zachować szczególną ostrożność w miejscach, gdzie nasza uwaga może uratować życie.

asp. szt. Izabella Drobniecka, Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu, podkreśla, że takie akcje mają na celu nie tylko karanie, ale przede wszystkim edukację i podnoszenie świadomości społecznej. Dzięki nim uczymy się odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

Wspólnymi siłami możemy sprawić, że drogi w Inowrocławiu i nie tylko staną się bezpieczniejsze dla wszystkich. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze to wspólna sprawa – każdy z nas ma w niej swój udział.


Policja Inowrocław