Warsztaty inteligencji emocjonalnej w Powiecie Inowrocławskim
Inicjatywa „Wykluczenie nie ma MOW-y” rozświetla drogę młodych osób w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy, dostarczając im narzędzi do zrozumienia i wyrażania emocji. Seria warsztatów socjoterapeutycznych pokazuje, jak ważne jest budowanie inteligencji emocjonalnej i komunikacji asertywnej w życiu każdego z nas.
  1. W ramach projektu „Wykluczenie nie ma MOW-y” odbywają się spotkania socjoterapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.
  2. Podczas styczniowych i lutowych warsztatów, uczestniczki zgłębiają tematykę emocji - ich rozpoznawania, przyczyn oraz metod radzenia sobie z negatywnymi uczuciami jak złość czy smutek.
  3. Cele warsztatów obejmują rozwijanie świadomości własnych emocji, umiejętności ich nazywania, odpowiednie reagowanie na emocje innych osób oraz budowanie komunikacji asertywnej.
  4. Uczestniczki poznają także techniki efektywnego porozumiewania się, cechy dobrego słuchacza, przekraczanie barier komunikacyjnych oraz tworzenie komunikatów typu „ja”.
  5. Organem prowadzącym ośrodek jest Powiat Inowrocławski.
  6. Artykuł pierwotnie ukazał się w Przeglądzie Powiatu, Miast i Gmin 16 lutego 2024 r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy stał się miejscem, gdzie młode osoby uczą się, jak wyrażać i rozumieć własne emocje, co stanowi fundament do budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Warsztaty te nie tylko wyposażają uczestniczki w praktyczne narzędzia do radzenia sobie z wyzwaniami emocjonalnymi, ale również uczą, jak ważna jest otwarta i szanująca komunikacja w relacjach z innymi.

Nad programem czuwa Powiat Inowrocławski, dbając o to, aby każda uczestniczka znalazła przestrzeń do rozmowy o trudnych emocjach, a także dostęp do wiedzy, która pomoże im w przyszłym życiu społecznym i zawodowym. Poprzez takie inicjatywy, jak „Wykluczenie nie ma MOW-y”, młodzież ma szansę na lepsze jutro, budowane na solidnych fundamentach emocjonalnej i komunikacyjnej inteligencji.

Projekt ten pokazuje, iż odpowiednie wsparcie w młodym wieku może mieć kluczowe znaczenie w kształtowaniu zdrowych postaw i umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki temu młodzież wychowująca się w ośrodku ma możliwość stania się asertywnymi, świadomymi swoich emocji i potrzeb jednostkami, które potrafią budować pozytywne relacje z otoczeniem.


Na podstawie: Powiat Inowrocławski