Zakończenie roku akademickiego na Uniwersytecie III Wieku w Inowrocławiu
Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert-Kujawy zakończył rok akademicki 2023/2024 na uroczystości w Teatrze Miejskim. Wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości, a różnorodne występy artystyczne uświetniły ten wyjątkowy dzień.
  1. Uroczystość zakończenia roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku.
  2. Obecność ważnych osobistości, w tym Prezydenta Miasta.
  3. Podsumowanie działań i osiągnięć słuchaczy.
  4. Występy artystyczne i komediowy spektakl.

Uniwersytet III Wieku Fundacji Ekspert-Kujawy, działający przy Wyższej Szkole Pedagogiczno-Technicznej w Koninie, świętował zakończenie roku akademickiego 2023/2024. Uroczystość odbyła się w Teatrze Miejskim i przyciągnęła wielu gości, wśród których byli m.in. Prezydent Miasta Arkadiusz Fajok oraz Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska.

Podczas oficjalnej części uroczystości podsumowano liczne działania realizowane z seniorami, a także sukcesy i osiągnięcia słuchaczy. Prezydent Miasta, Arkadiusz Fajok, oraz inne osobistości, takie jak Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Andrzej Skrobacki, członek zarządu Powiatu Inowrocławskiego, oraz Bartłomiej Stanisz, Radny Rady Miejskiej, wyrazili wdzięczność za zaangażowanie w funkcjonowanie Uniwersytetu.

Uroczystość uświetnił występ zespołu muzycznego „Kabaret na chybcika”. Oprócz tego, goście mieli okazję podziwiać pokazy artystyczne sekcji fakultatywnych, takich jak Sekcja Latino Solo, Sekcja Rytmiczna, Sekcja Tańca w kręgu oraz Sekcja Jogi.

Na zakończenie uroczystości, „Kabaret na chybcika” wystawił spektakl komediowy pt. „Kandydatki na żonę”, który dostarczył zebranym wiele radości i śmiechu.

Takie wydarzenia jak to pokazują, jak ważną rolę w życiu społeczności lokalnej odgrywają inicjatywy skierowane do seniorów. Uniwersytet III Wieku staje się miejscem nie tylko nauki, ale i integracji oraz twórczej aktywności, co jest nieocenione dla poprawy jakości życia osób starszych.


Wg inf z: Urząd Miasta w Inowrocławiu