Konferencja o zagrożeniach cyberprzestępczością z udziałem lokalnych władz
W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości odbyła się konferencja poświęcona zagrożeniom cyberprzestępczości. Spotkanie zgromadziło wielu gości, w tym przedstawicieli lokalnych władz oraz ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego.
  1. Spotkanie zorganizowane przez rektora uczelni Wiesława Juchacza.
  2. Udział Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej.
  3. Prezentacje prowadzone przez komendanta policji inspektora Roberta Olszewskiego.
  4. Wsparcie informacyjne od rzecznika Komendy Powiatowej Policji asp. szt. Izabelli Drobnieckiej.

W minionym tygodniu w murach Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości miało miejsce ważne wydarzenie dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni. Konferencja, zorganizowana z inicjatywy rektora uczelni Wiesława Juchacza, przyciągnęła uwagę zarówno studentów, jak i lokalnych władz.

Jednym z głównych prelegentów był komendant inowrocławskiej policji, inspektor Robert Olszewski. W swojej prezentacji przedstawił aktualne wyzwania, jakie stoją przed służbami bezpieczeństwa w walce z cyberprzestępczością. „Zagrożenia w cyberprzestrzeni są realne i dotykają nas wszystkich. Wymagają one od nas nieustannej czujności i adaptacji do nowych metod działania przestępców” – podkreślił inspektor Olszewski.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji, asp. szt. Izabella Drobniecka, również podzieliła się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat zagrożeń w sieci. Wskazała na konieczność edukacji społeczeństwa w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa cyfrowego.

W spotkaniu uczestniczyła także Starosta Inowrocławski, Wiesława Pawłowska, która wyraziła swoje poparcie dla inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości na temat cyberbezpieczeństwa. Zaznaczyła, że takie spotkania są niezwykle istotne dla budowania bezpiecznej społeczności.

Konferencje takie jak ta są doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami a mieszkańcami. W dobie rosnącej liczby zagrożeń w świecie cyfrowym, edukacja i prewencja stają się kluczowymi elementami w walce z cyberprzestępczością.


Powiat Inowrocławski