Nowy prezydent rotarian w Inowrocławiu: uroczystość z udziałem wicestarosty
W czasie uroczystej Nocy Prezydentów, Rotary Club Inowrocław dokonał symbolicznej zmiany w swoich władzach. Artur Ciesielski oddał prezydencki łańcuch Leonardowi Berendtowi, co rozpoczęło nowy rozdział w działalności klubu. Ceremonia była także okazją do podziękowań i gratulacji ze strony lokalnych władz.

Zmiana na stanowisku prezydenta Rotary Club Inowrocław

Rotary Club Inowrocław, znany ze swojego zaangażowania w lokalne inicjatywy, przeszedł istotną zmianę na szczeblu kierowniczym. Podczas Nocy Prezydentów, która odbyła się wczoraj, Artur Ciesielski przekazał prezydencki łańcuch swojemu następcy, Leonardowi Berendtowi. Uroczystość ta była nie tylko symboliczna, ale także pełna emocji i uznania dla obu prezydentów.

Uznanie dla ustępującego prezydenta

Wicestarosta Henryk Procek, reprezentujący Starostę Wiesławę Pawłowską, złożył gratulacje zarówno odchodzącemu, jak i nowemu prezydentowi. W swoim liście do Artura Ciesielskiego, Starosta podkreśliła: Na ręce ustępującego Prezydenta Rotary Club Inowrocław składam słowa uznania i szacunku wszystkim, którzy pod Pana kierunkiem poświęcali swój czas i energię dla naszego wspólnego dobra. Niech ta mijająca kadencja będzie dla Pana źródłem satysfakcji z dobrze wypełnionej funkcji.

Nowe nadzieje i oczekiwania

Przemówienie Starosty Wiesławy Pawłowskiej nie ograniczało się jednak tylko do uznania dla ustępującego prezydenta. Podkreślono również oczekiwania i nadzieje związane z nowym prezydentem: Jestem przekonana, że także pod Pana wodzą Inowrocławska Rodzina Rotariańska będzie z powodzeniem kontynuować pracę na rzecz lokalnej społeczności. Proszę przyjąć gratulacje z okazji objęcia funkcji Prezydenta Rotary Club Inowrocław. Życzę niesłabnącej energii w działaniu i wielu ciekawych inicjatyw. Niech nowa kadencja pod Pana kierunkiem obfituje w trafne przedsięwzięcia dla dobra Mieszkańców naszej Małej Ojczyzny.

Obecność lokalnych władz i sympatyków

W uroczystości uczestniczyli również Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok, Wójt Gminy Inowrocław Grzegorz Piątek oraz członkowie i sympatycy Rotary Club Inowrocław. Ich obecność podkreślała wagę tego wydarzenia dla lokalnej społeczności. Wszyscy zgromadzeni wyrazili swoje wsparcie i nadzieje na dalszy rozwój klubu pod nowym przewodnictwem.

Zmiana prezydenta w Rotary Club Inowrocław to nie tylko formalność, ale również okazja do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i planami na przyszłość. Wszyscy obecni zgodnie podkreślali, że nowa kadencja przyniesie wiele nowych, owocnych inicjatyw dla dobra mieszkańców.


Na podstawie: Powiat Inowrocławski