Policja podsumowuje półrocze działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
Ostatnie pół roku przyniosło intensywne działania inowrocławskiej policji w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Narzędzie to pozwala mieszkańcom na zgłaszanie różnorodnych zagrożeń, które są następnie weryfikowane przez służby. Wyniki tej pracy pokazują, jak ważne jest zaangażowanie społeczności w dbanie o bezpieczeństwo.

Podsumowanie działań policji w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy bieżącego roku, inowrocławska policja otrzymała łącznie 1 035 zgłoszeń od mieszkańców. Z tych zgłoszeń, 252 zostały potwierdzone, a 234 zagrożeń zostało niemal natychmiastowo wyeliminowanych. To pokazuje, że narzędzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest skuteczne i realnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa w regionie.

Najczęściej zgłaszane problemy przez mieszkańców

Analiza zgłoszeń wskazuje na najczęstsze problemy, które niepokoją mieszkańców. Wśród nich dominują:

 • Nieprawidłowe parkowanie – 210 zgłoszeń
 • Przekraczanie dozwolonej prędkości – 195 zgłoszeń
 • Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 152 zgłoszenia
 • Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 125 zgłoszeń
 • Używanie środków odurzających – 98 zgłoszeń
 • Dzikie wysypiska śmieci – 73 zgłoszenia
 • Akty wandalizmu – 43 zgłoszenia
 • Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 38 zgłoszeń
 • Znęcanie się nad zwierzętami – 23 zgłoszenia
 • Niszczenie zieleni – 14 zgłoszeń
 • Nielegalne rajdy samochodowe – 13 zgłoszeń
 • Problem żebractwa – 11 zgłoszeń
 • Zła organizacja ruchu drogowego – 10 zgłoszeń

Procedura weryfikacji i działania policji

Każde zgłoszenie jest dokładnie analizowane przez policjantów. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji, kierowane są patrole policyjne na miejsce zdarzenia. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy problemu, który nie leży w kompetencjach policji, jest ono przekazywane do właściwej instytucji. Warto zaznaczyć, że mieszkańcy mogą do swoich zgłoszeń dodawać opisy oraz zdjęcia, co ułatwia weryfikację i podejmowanie odpowiednich działań.

Rola społeczności w poprawie bezpieczeństwa

Zaangażowanie mieszkańców w zgłaszanie zagrożeń poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jest kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa w regionie. Dzięki ich aktywności, policja może skuteczniej reagować na bieżące problemy i eliminować zagrożenia. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do dalszego korzystania z tego narzędzia i wspólnej troski o bezpieczeństwo w naszej społeczności.

Regularne informowanie o wynikach działań, takich jak te podsumowane powyżej, świadczy o przejrzystości i odpowiedzialności służb mundurowych. Wspólne działania mogą prowadzić do realnych zmian i poprawy jakości życia w naszym regionie.
Policja Inowrocław