W ramach Wojskowego Dnia Szkoleniowego kadeci z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu, uczestniczyli w sprawdzianie okresowym na zakończenie programu nauczania w zakresie edukacji wojskowej.

Zostali oni poddani egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu zgodnie z wytycznymi Biura do Spraw Proobronnych. Egzamin został zorganizowany przez patronacką jednostkę – 2. Inowrocławski Pułk Inżynieryjny.

Sprawdzian teoretyczny odbył się w murach jednostki, a praktyczny w formie pętli taktycznej na strzelnicy w Sławęcinku.