Dobiega końca dodatkowy nabór wniosków na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, jaki ogłosił Powiatowy Urząd Pracy 1 października br. To już ostatnia szansa, aby wystąpić o przyznanie wspomnianego wsparcia, gdyż środki muszą zostać przyznane i rozliczone w roku bieżącym.


Na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy kierowane są osoby, które ukończyły 30 rok życia. Wsparciem nie będą mogły zostać objęte osoby bezrobotne, które uczestniczyły w projekcie w latach 2019-2020.

Wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w urzędzie opublikowane są na stronie internetowej PUP w sekcji „Dokumenty do pobrania". Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać: za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl, korzystając z formularza: Pismo do urzędu (PSZ-PU), za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /pupino/SkrytkaESP), korespondencyjnie lub osobiście, pozostawiając dokumenty w skrzynce podawczej  (wystawiona w siedzibie urzędu - wejście oznaczone literą „B"). Dostęp do skrzynki podawczej możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Szczegółowych informacji dotyczących mechanizmu wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu pod numerem telefonu 52 35 92 469. Informacje znaleźć można też na stronie internetowej PUP.

Wsparcie oferowane jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (IV)".