Nowo powstałą placówkę Domu Dziennego Pobytu w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej odwiedziły przedstawicielki inowrocławskiej policji. Było edukacyjnie.

Wczoraj (12.04) na zaproszenie kierownictwa placówki „Bursztynowy Senior” utworzonej na rzecz wsparcia właśnie seniorów odpowiedziały policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną. Dom powstał dzięki projektowi Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy z Powiatem Inowrocławskim.

Podczas spotkania z bywalcami domu policjantki omówiły zagadnienia ważne dla bezpieczeństwa seniorów. Poruszone tematy dotyczyły:

  • ruchu drogowego (prawidłowego przekraczania jezdni, znaczenia poszczególnych znaków drogowych, elementów odblaskowych, obowiązujących przepisów jazdy na rowerze),
  • metod działania oszustów („na wnuczka, policjanta”),
  • kradzieży (na targowiskach, bazarach, w środkach komunikacji miejskiej),
  • wizyt w mieszkaniach (domokrążców oferujących do sprzedaży różnych towarów, by pod byle pretekstem wejść do mieszkania, osób podszywających się pod pracowników różnych instytucji),
  • przemocy domowej.

Policjantki zaprezentowały edukacyjne materiały filmowe przygotowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy o przeciwdziałaniu oszustwom oraz Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu o reagowaniu na przemoc w rodzinach.
Spotkaniu towarzyszyła wymiana poglądów, opinii oraz spostrzeżeń na temat równych sytuacji związanych z ogólnym bezpieczeństwem seniorów.

asp. szt. Izabella Drobniecka
Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji
w Inowrocławiu

  • Policjantka przemawia do seniorów
  • spotkanie z seniorami
  • edukacyjnie w domu seniora