Nagrody Marszałka dla działaczy z Powiatu Inowrocławskiego
W Toruniu, w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego, odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wydarzenie to było okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w różnorodne inicjatywy społeczne i kulturalne, w tym także mieszkańców naszego powiatu.
  1. Uroczysta gala w Toruniu
  2. Wyróżnienia dla mieszkańców powiatu
  3. Piotr Bandurski, Małgorzata Wojciechowska i Piotr Turowski wśród nagrodzonych
  4. Specjalne wyróżnienie dla Marcina Woźniaka

W gali uczestniczył Wicestarosta Inowrocławski Henryk Procek, który reprezentował Starostę Wiesławę Pawłowską. Pani Starosta wnioskowała o nagrody Marszałka aż w 11 kategoriach dla działaczy z naszego Powiatu.

Wyróżnienie za całokształt działalności w kategorii „Ochrona środowiska naturalnego” otrzymał Piotr Bandurski, bosman Przystani Kajakowo-Żeglarskiej ZHR Inowrocław-Mątwy. Został on doceniony za ekologiczną aktywizację i edukację mieszkańców powiatu w przystani nad Notecią.

W kategorii „Edukacja” wyróżniono Małgorzatę Wojciechowską, nauczycielkę w pracowni teatralno-literackiej w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka. Jej praca nad spektaklem „Papusza wierszem pisana” zyskała uznanie, a przedstawienie było wystawiane m.in. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka i Muzeum im. Jana Kasprowicza.

W kategorii „Kultura” nagrodę otrzymał Piotr Turowski z Instytutu Prymasa Józefa Glempa. Jego zaangażowanie w organizację wydarzeń kulturalnych kultywujących pamięć o kardynale Józefie Glempie zostało docenione.

Również dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza, Marcin Woźniak, otrzymał wyróżnienie. Był on częścią zespołu naukowców, którzy opracowali monografię „Wczesnośredniowieczne grodziska w Polsce. Powiat inowrocławski. Województwo kujawsko-pomorskie” w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego.

Na zdjęciu z gali możemy zobaczyć Wicestarostę Henryka Procka oraz nagrodzonych mieszkańców: Małgorzatę Wojciechowską, Piotra Bandurskiego i Piotra Turowskiego. Marcin Woźniak nie mógł być obecny na uroczystości.


Na podstawie: Powiat Inowrocławski