Koncert charytatywny dla seniorów zorganizowany przez SP nr 11 i Caritas
W Szkole Podstawowej nr 11 odbył się wyjątkowy koncert charytatywny pod nazwą "W Rytmie Serc", mający na celu wsparcie lokalnych seniorów. Przy dźwiękach muzyki retro mieszkańcy mogli okazać swoje serce, kupując cegiełki, z których dochód przeznaczony jest na bony żywnościowe dla starszych, samotnych osób.
  1. Koncert zorganizowany przez Samorząd Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Caritas.
  2. Wsparcie dla seniorów poprzez zakup cegiełek.
  3. Obecność Prezydenta Miasta i jego zastępcy.

Samorząd Szkoły Podstawowej nr 11, we współpracy z Caritas, zorganizował wyjątkowy koncert charytatywny "W Rytmie Serc". Inicjatywa miała na celu pomoc seniorom, którzy z różnych przyczyn są pozbawieni wsparcia bliskich. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy przy dźwiękach muzyki retro mogli wesprzeć akcję finansowo.

Goście mieli okazję zakupić cegiełki, a zebrane środki zostaną przeznaczone na bony żywnościowe dla potrzebujących seniorów. Atmosfera była pełna pozytywnych emocji, a muzyka retro wprowadziła wszystkich w nostalgiczny nastrój, przypominając młodsze lata wielu z uczestników.

Na koncercie obecni byli również Prezydent Miasta Arkadiusz Fajok oraz jego zastępca Szymon Łepski. Ich obecność podkreśliła znaczenie inicjatywy i pokazała, że lokalne władze również wspierają takie działania.

Wsparcie dla seniorów to jeden z priorytetów lokalnej społeczności. Dzięki takim wydarzeniom jak "W Rytmie Serc", mieszkańcy mogą nie tylko miło spędzić czas, ale przede wszystkim realnie pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują.


Opierając się na: UM Inowrocław