Akcja
W ramach letniej akcji kampanii "Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!" policjanci i pracownicy kolei podjęli działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Edukacyjne i profilaktyczne inicjatywy mają na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z ignorowaniem przepisów ruchu drogowego.

Policja i kolejarze wspólnie na straży bezpieczeństwa

W miniony piątek, 5 lipca 2024 roku, patrole ruchu drogowego w towarzystwie Straży Ochrony Kolei oraz pracowników Polskich Kolei Państwowych przeprowadziły akcję kontrolną w miejscowości Chełmce, gmina Kruszwica. Celem było przypomnienie mieszkańcom o konieczności przestrzegania przepisów na przejazdach kolejowych.

Edukacja i profilaktyka na przejazdach kolejowych

Akcja miała wymiar edukacyjny i profilaktyczny, zwracając uwagę na zagrożenia związane z ignorowaniem znaków drogowych, szczególnie znaku STOP. Przedstawiciele służb rozdawali tematyczne ulotki i informatory, aby zwiększyć świadomość uczestników ruchu drogowego. Warto przypomnieć, że każdego roku na przejazdach kolejowych dochodzi do poważnych wypadków, w których poszkodowani są kierowcy, rowerzyści oraz piesi.

Tragiczne skutki lekceważenia przepisów

Bagatelizowanie przepisów na przejazdach kolejowych często kończy się tragicznie. Wypadki, do których dochodzi w tych miejscach, są wynikiem lekceważenia znaków drogowych i nieostrożności. Policjanci i pracownicy kolei mają nadzieję, że poprzez działania edukacyjne uda się zmniejszyć liczbę takich zdarzeń.

Kampania "Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!"

Akcja prowadzona jest w ramach kampanii społecznej "Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko!", która skierowana jest do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożeń na przejazdach kolejowych oraz promowanie bezpiecznych zachowań.

Podsumowanie działań

Inicjatywy takie jak te pokazują, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w miejscach, gdzie ruch kolejowy krzyżuje się z drogowym. Dzięki współpracy policji, Straży Ochrony Kolei oraz pracowników PKP, możliwe jest skuteczniejsze informowanie i edukowanie społeczeństwa na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.


Na podst. KPP w Inowrocławiu