W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. generała Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu po raz szósty odbył się konkurs "Czysta energia" skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych.

 

W tym roku tematem wiodącym konkursu było "Współczesne wykorzystanie biopaliw”,  a jego celem promowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.

Do konkursu przystąpili uczniowie (wraz z opiekunami) ze szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych całego powiatu. Uczniowie rozwiązywali test, który obejmował 30 pytań jednokrotnego wyboru, związanych z zagadnieniem biopaliw. Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez starostę Wiesławę Pawłowską.

Organizatorkami konkursu były nauczycielki przedmiotów zawodowych Beata Wiśniewska  i Justyna Dybicz.