Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

  • Internet owszem, ale uwaga na zagrożenia

    O tym właśnie uświadamiała policjantka z Kruszwicy uczniów szkół. Trzeba wiedzieć o niebezpieczeństwach, które wynikają z korzystania z internetu, by nie ponosić odpowiedzialności za cyberprzemoc.