Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Nachodząca zima to okres szczególnie trudny dla osób bezdomnych. W Kujawsko-Pomorskiem nieco ponad 1,5 tysiąca. Większość – 80 procent - to mężczyźni.

Przyczyny bezdomności są od lat te same: eksmisja, konflikty rodzinne, uzależnienie, przemoc domowa, bezrobocie, zadłużenie, choroba i niepełnosprawność, odbywanie kary więzienia.

Przypominamy, że w Powiecie Inowrocławskim bezdomni znajdują schronienie, posiłek i mogą się ogrzać w Schronisku św. Brata Alberta w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej (nr tel. 52-357-11-22)