Wczoraj odbyło się przekazanie placu budowy pod rondo turbinowe, które powstanie zamiast kłopotliwego dla kierowców skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicza, Poznańska, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu.


Będzie to pierwsze tego typu rozwiązanie komunikacyjne w naszym powiecie. Przekazanie placu budowy nastąpiło zgodnie z terminem ustalonym w umowie z wykonawcą robót.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele inwestora i Zarządu Dróg Powiatowych, a także kierownik robót reprezentujący wykonawcę. Rozpoczęcie prac przygotowawczych nastąpi najpóźniej w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu budowy.

Powiat Inowrocławski przebuduje to newralgiczne skrzyżowanie do końca października tego roku.