Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego dotycząca zmian przy rejestrowaniu, nabywaniu lub sprzedaży pojazdów w dobie pandemii koronawirusa.

Informujemy, że zgodnie z art. 31 i.1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wydłuża się z 30 do 180 dni terminy na:

- zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy (data sprowadzenia do kraju od 2 marca 2020 roku),

- zgłoszenie nabycia, zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie RP (data umowy od 2 marca 2020 roku).

Przypominamy również, że wszelkie sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu należy załatwiać poprzez składanie zakopertowanych wniosków z dołączonym numerem telefonu kontaktowego w „skrzynce podawczej” przy wejściu B.

Odbiór dowodów rejestracyjnych następuje przez wirtualne wydanie w systemie CEPiK, natomiast dowód rejestracyjny, karta pojazdu i decyzja przesłana zostanie listownie na adres zamieszkania.

Prawa jazdy uzyskane po raz pierwszy oraz wtórniki praw jazdy będą przesyłane listownie na adres zamieszkania. Odbiór dokumentów w pozostałych sprawach następuje w wejściu „D” po telefonicznym kontakcie pracownika i ustaleniu terminu odbioru.