Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Zofia Kiestrzyn, uczennica kl. I h „medycznej” inowrocławskiego „Kaspra”, podopieczna Anny Pędzich-Kuszel, została finalistką XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Tegoroczne zmagania w olimpiadzie były inne niż dotychczas, ze względu na pandemię.  

To jedyna olimpiada, której Komitet Główny był zmuszony do zmiany regulaminu etapu okręgowego. Przed olimpijczykami stanęło zadanie wykonania ekologicznej pracy badawczej, której temat brzmiał: „Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu twego zamieszkania wymaga pilnych działań, oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian”.

Problem, którego analizy podjęła się Zosia, dotyczy dzikich wysypisk odpadów, będących utrapieniem dla mieszkańców Inowrocławia i okolic, a także obszaru Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Wyniki pracy zostały przedstawione na 40 slajdach.

Prezentacja uczennicy „Kaspra” zdobyła wysoką ocenę i znalazła się wśród siedmiu najlepszych prac w województwie kujawsko-pomorskim, tym samym zapewniając Zosi kwalifikację do kolejnego etapu oraz tytuł finalistki XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Nagroda za tytuł to ponad 60 indeksów na prestiżowe kierunki uniwersytetów w Polsce, w tym również 100% z matury z biologii przy rekrutacji na Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.