Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Najbliższej nocy od godziny 3.00 do popołudnia do godz. 17.00 na terenie Powiatu Inowrocławskiego że prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45km/h, w porywach do 85 km/h.

 
Prognozę podajemy na podstawie informacji z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy.